Erbjudandet

Ramböll x3
Delsjö x2
Mother Earths Guardians
Aften 1
exbo + woods
Chrysler x2
EC 1
KJ
Caffe Americano 7
Folkared 1
EC 2
vegahr2
vegahr
enfo-integrationdays
delsjo-gentlemens-tour
enfo-virgin
delsjo-gentlemens-tour2
enfo

Vad gör vi?

Enkelt uttryck hjälper vi er med att utveckla och marknadsföra er verksamhet, ert erbjudande och ert varumärke. Med hjälp av goda idéer skapar vi affärsvärde och stärker bilden och upplevelsen av det ni vill förmedla. Till vår hjälp att föra ut budskapet använder vi oss av olika kanaler, aktiviteter och budbärare. Framgången ligger i vad och hur vi kommunicerar budskapet så att båda hjärnhalvorna, hos rätt mottagare, attraheras av innehållet. Vår uppgift är att skapa effekt, en tydligare bild och en positiv upplevelse av ert varumärke. Allt för att öka er konkurrenskraft och stärka er position på marknaden.

Hur gör vi?

Samarbetet startar med en brief, pitch eller kanske genom en workshop? Vi får därmed möjlighet att lära känna er verksamhet. Därefter arbetar vi fram tankar och idéer på en eller flera lösningar (idékoncept) samt på hur vi kan genomföra projekten (strategi). Vi presenterar vårt idéarbete på ett pedagogiskt sätt, med ljud och bild samt levererar ett komplett beslutunderlag för hur vi kan gå vidare. Inga frågor lämnas obesvarade. Resultatet av våra kreativa ansträngningar utmynnar därefter i olika typer av produktioner för olika media och händelser. Allt dirigerat och producerat med kvalitet och i rätt ordning. Som du förstår finns det en mängd olika typer av aktiviteter och produktioner för olika media så vi svarar sannolikt JA på följande frågor ”Kan ni göra platsannonser, profilkampanjer, logotyper, profilprogram, företagspresentationer, hemsidor, banners, film, radioreklam, jinglar, events, kick-off, karriärwebb, golftävlingar, etc”. Fråga istället – ”Kan ni hjälpa oss bli bättre på att nå våra mål.” Då blir diskussionen och samarbetet mer intressant. Content is King!

Vi projektleder och producerar det mesta inom väggarna. Det vi inte klarar av låter vi våra externa specialister lösa för oss, precis som hos alla andra större och mer välkända reklambyråerna i världen. Det enda som skiljer oss är prisbilden.

 

Vega Kommunikation AB | Varpmossevägen 6 | Box 9209 | 400 95 Göteborg | Telefon 031 701 77 10